- 01 Nam kỹ sư xây dựng

- Lương thỏa thuận

- Công việc: chuyên ngành kỹ sư xây dựng (bóc tách khối lượng, bản vẽ, báo giá...)

- Làm việc tại Đồng Nai

Tin tức & Sự kiện khác