• Kỹ sư xây dựng

  - 01 Nam kỹ sư xây dựng

  - Lương thỏa thuận

  - Công việc: chuyên ngành kỹ sư xây dựng (bóc tách khối lượng, bản vẽ, báo giá...)

  - Làm việc tại Đồng Nai

 • Nhân viên kinh doanh

  Nhân viên kinh doanh

  - 02 Nhân viên kinh doanh Nữ - Lương thử việc: 6 triệu + hoa hồng 1-3% (Sau thử việc tăng lương theo năng lực) - Công việc: Telesale (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo) - Làm việc tại Biên Hòa - Đồng Nai