Tất cả hình ảnh công trình
prev
  • Tất cả hình ảnh công trình
next

I. THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ KHO

II. THI CÔNG MỞ RỘNG NHÀ KHO

III. THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XE

IV. MỞ RỘNG VĂN PHÒNG XƯỞNG


V. THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ VĂN PHÒNG


VI. THI CÔNG SƠN NỀN EPOXY

VII. THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG

VIII. THI CÔNG ĐƯỜNG NỘI BỘ


IX. THI CÔNG SAN LẤP MẶT BẰNG


X. THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở

 

XI. THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ VĂN PHÒNG

 

 

 

Hình 33

 

 

 

 

XIII. XƯỞNG CƠ KHÍ XÂY DỰNG